MELVIN® – et hjælpemiddel

Med MELVIN® er ventetid og skemalagte toiletbesøg en saga blot – for hjælpemidlet MELVIN® giver borgeren friheden til at gå på toilettet i det øjeblik behovet opstår. Borgere der i dag er afhængige af personlig assistance til af- og påklædning i forbindelse med toiletbesøg vil med MELVIN® opleve at blive helt eller delvist uafhængige af den daglige hjælp til pleje. Værdighed og livskvalitet er dermed i højsædet.

Bestil jeres MELVIN®

 

Se video om MELVIN®

Sådan fungerer MELVIN®

MELVIN® har tre primærfunktioner. Tre funktioner der tilsammen udgør en værdifuld helhed for borgere med funktionsnedsættelser, der gør dem ude af stand til selv at klare de daglige toiletbesøg.

1 ) Fingre

Fingrene har fået sit navn i kraft af ideens ophav og den endelige udformning, der minder om vores egne fingre. Fingrene er dem, der skal sørge for, at både borgerens bukser og underbukser kan trækkes ubesværet op og ned – det vil altså sige, at processen til forveksling ligner den vi selv eller plejepersonalet udfører i dag. De fire fingre føres forsigt ned i bukselinningen ved at følge lænden, og fører derefter de to sæt fingre ud til siden, hvorefter armene sørger for, at beklædningen trækkes ud fra kroppen og ned.

2 ) Arme

Armene er dem, der gør selve arbejdet. Altså hiver ud i beklædningen samt kører op og ned. Armene kører ubesværet i en skinne i en forud-defineret hastighed, der tilpasses borgeren. Højden på armenes og fingrenes placering vil endvidere blive nøjagtigt tilpasset efter den enkelte borger. Det betyder, at MELVIN® vil være i den rette højde i forhold til bukselinningen samt foretage det rette udtræk i benbeklædningen, da denne reagerer på modstand i beklædningsdelene.

3 ) Armlæn

Armlæn finder du også på MELVIN®. Armlænene bevæger sig op og ned i takt med hjælpemidlets cyklus. Det vil sige, at når bukserne er ført ned, følger armlænene efterfølgende med. Det betyder, at der kan ydes støtte både når borgeren sætter sig og efterfølgende skal rejse sig. Herved kan bl.a. afkræftede borgere og borgere med balancebesvær hjælpes på vej. Armlænene kan endvidere slås op på midten, således MELVIN® også kan benyttes i mindre toiletmiljøer.

4 ) Knapper

MELVIN® er slutteligt udstyret med et sæt knapper. En knap med en pil frem og en knap med en pil tilbage. Knapperne er dem, der aktiverer MELVIN®. Det vil sige, at så snart knappen frem holdes inde starter cyklussen. Slippes knappen stopper hjælpemidlet øjeblikket, således hele processen er styret af borgeren.

Såfremt borgeren foretrækker et joystik frem for knapper er dette et let tilvalg.

SE SPECIFIKATIONER

Derfor skal I vælge MELVIN®

MELVIN® er et hjælpemiddel, der kan gøre en essentiel forskel. Ikke blot for kommunernes økonomi og tid, men i aller højeste grad også for borgerne.
MELVIN® løser en kendt problematik for borgere og plejepersonale

 

Vi har alle nogle basale behov. Heriblandt hører sig behovet for daglige toiletbesøg. Men ikke alle kan klare denne opgave på egen hånd. Af den ene eller anden årsag. Her tænkes specifikt på det faktum, at vi skal have benklæder af og på før og efter toiletbesøget, hvilket for nogle borgere er umuligt uden assistance fra plejepersonale eller pårørende. Det kan skyldes alt fra lammelse i arme, gigt i hænder til en brækket ryg eller blot aldring. Altså funktionsnedsættelser der gør borgeren ude af stand til at klare den ellers naturlige del af toiletbesøget på egen hånd. Funktionsnedsættelser der gør borgerne afhængige af andre mennesker i en situation, hvor vi alle ønsker at klare os selv. Disse borgere får besøg af hjemmeplejen omtrent 5 gange dagligt. En opgave som med fordel kan håndteres ved hjælp af automatisering.

MELVIN® øger borgernes grad og følelse af at være selvhjulpen og have værdigheden i behold

 

Borgerene oplever betydelige gevinster ved MELVIN®. Det gør de i kraft af, at de kan uafhængiggøres og få friheden tilbage, og dermed gå på toilettet så snart behovet opstår. Ventetid og skemalagte toiletbesøg er således en saga blot, hvilket betyder at den værdige pleje er i fokus.

Det kan både have stor psykisk og fysisk betydning. Psykisk da borgeren ikke vil få brudt en eventuel intimsfære, ikke vil være afhængig af et andet menneske og dermed ikke være frarøvet friheden til at handle på egen hånd samtidig med at “uheld” mindskes i kraft af, at ventetiden fjernes. Fysisk da ventetiden og uheld kan medføre infektioner samt hud- og afføringsproblemer. Borgeren bliver således selvhjulpen på et yderst personligt område, hvilket kan have en stor betydning for den enkeltes selvværd og dermed graden af livskvalitet.

MELVIN® tjener sig selv hjem på under 1 år og frigør midler til anden velfærd

 

MELVIN® har ikke blot uforlignelig fordele for borgere, pårørende eller plejepersonalets medarbejdertrivsel. Men også for kommunerne. Kommunerne bruger i dag talrige ressourcer på personlig pleje – herunder på assistance til toiletbesøg. Alene i Aalborg Kommune får omtrent 700 borgere hjælp til toiletbesøg cirka 5 gange dagligt. Varigheden for et besøg til dette formål kan anslås til 10 minutter medens transporttiden kan anslås til 5 minutter. Altså 15 minutter per besøg – som minimum. Enhver kan regne ud af dette er en stor udgift på årlig basis. Med MELVIN® kan en del af besøgene undgås, hvorfor der er tale om en mærkbar forskel for de kommunale ressourcer, der i dag er under hårdt pres. MELVIN® kan sågar tjene sig selv hjem på under 1 år, hvilket betyder, at besparelserne vil kunne mærkes allerede i samme budgetår som indkøbet er foretaget.

 

Frihed til borgeren

Friheden til at kunne gå på toilettet i det øjeblik behovet opstår genvindes, og afhængigheden af hjælp formindskes. I forlængelse heraf øges livskvaliteten, der er tæt forbundet med følelsen af frihed og værdighed.

MELVIN® specifikationer

MELVIN® er designet med udgangspunkt i mange forskellige typer og størrelser af toiletmiljøer. Med udgangspunkt i forskellige typer af toiletter - herunder toiletter med og uden vaskefunktion.

Dimensioner

MELVIN® er udviklet og designet til at kunne integreres i et hvert hjem og toiletmiljø, såfremt afstanden fra toilet til væg er tilstrækkelig. Med eller uden et toilet med vaskefunktion. Dette har været vores målsætning fra begyndelsen, hvorfor vi har været på hjemmebesøg hos forskellige borgere for at få et indblik i forholdene. Netop for at tilpasse hjælpemidlet til de gængse størrelsesforhold.

 

Nedenfor kan du se målene på MELVIN® – målt ud fra det højeste, bredeste og dybeste punkt.

Højde: 182 cm
Bredde: 94 cm
Dybde: 126 cm

Tilslutninger

Ambitionen er, at MELVIN® skal kunne monteres i et hvilket som helst toiletmiljø, således alle har mulighed for at få glæde af den nye velfærdsteknologi. Det betyder at tilslutningen også skal være almen. Derfor er der tale om, at MELVIN® blot skal tilsluttes 230V. Herforuden skal der være plads til at montere hjælpemidlet på væggen bag toilettet.

Forbrug

MELVIN® er billig i drift. Hjælpemidlet bruger kun energi under funktion. Det vil sige når knappen holdes nede og MELVIN® er i bevægelse.

Bestil jeres MELVIN®

Seneste nyt