Del nyheden

Med alder følger også risiko for alvorlige sygdomme og funktionsnedsættelser, der kan påvirke livskvaliteten. Mange har et ønske om at være selvstændige og klare sig selv så længe som muligt. Vi har alle nogle basale behov. Men ikke alle kan klare denne opgave på egen hånd af den ene eller anden årsag. Hjælp kan derfor være en nødvendighed for at få en hverdag til at hænge sammen.

KL’s Ældrekonference stiller i år skarpt på det gode liv som ældre med sygdom. Konferencen vil bl.a. omhandle, hvorfor kommunerne skal interessere sig for forebyggelse blandt ældre med sygdom, og hvordan kommunerne kan imødekomme de udfordringer, der opstår. Der vil være eksempler på indsatser i kommunerne, og økonomiske og styringsmæssige udfordringer på ældreområdet vil blive diskuteret.

På dette års Ældrekonference kan du bl.a. høre:

  • Hvorfor kommunerne skal interessere sig for forebyggelse blandt ældre med sygdom
  • Hvordan der kan skabes en tryg overgang fra sygehus til eget hjem
  • Hvilke erfaringer borgere har med patientrettet forebyggelse
  • Hvilke overvejelser raske ældre gør sig, hvis sygdom pludselig skal blive en del af hverdagen
  • Hvordan vi kan blive bedre til at snakke om døden
  • Hvordan vi kan understøtte, at de ældre træffer et valg om den sidste tid på et oplyst grundlag
  • Hvordan andre kulturer ser på både det at blive ældre og døden

 

Hjælp til dagligdagen

Selvom hjælp kan være nødvendigt for en velfungerende dagligdag, kan det dog være grænseoverskridende at få hjælp til de intime plejesituationer som toiletbesøg. Evnen til at gå på toilettet er et af de områder, hvor vi værdsætter vores uafhængighed mest.

Med brugerdreven innovation giver MELVIN® borgerne friheden til at gå på toilettet, når behovet opstår – helt uden ventetider og skemalagte toiletbesøg. Det medfører, at borgerne bliver helt eller delvist selvhjulpne. Det velfærdsteknologiske hjælpemiddel bidrager ikke blot til et bedre arbejdsmiljø og økonomiske besparelser i sundhedssektoren, – det bidrager også til øget livskvalitet for borgerne som følge af større selvhjulpenhed. 

 

Konferences deltagere

De deltagende til konferencen vil være en blanding af kommunale ledere, specialister, nøglepersoner, politikere og andre med interesse for det kommunale ældreområde. Alle med øje for velfærd og ældreområdet. Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde er en af de deltagende. Hun har allerede mødt MELVIN®, men vi satser på, at hun er klar til at gense hjælpemidlet. 

 

Tid og sted
25. september 2017, kl. 09.00 – 16.00 på Hotel Comwell Kolding

 

Tilmelding og program
Du kan læse mere, se program og foretage en elektronisk tilmelding på siden: Tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2017

Du kan hente dagens program her

 

 

Seneste nyt