Historien om MELVIN®

Ideen bag MELVIN® udspringer af efterspørgsel fra borgere i Aalborg Kommunes hjemmeplejesystem. Borgerne har her efterspurgt et hjælpemiddel til af- og påtagning af benklæder i forbindelse med toiletbesøg. Dette i håbet om at blive uafhængige af den hjælp de i dag er bundet af for at kunne klare toiletbesøgene.
Previous Next
Selvværd & frihed

Selvværd & frihed

Selvværd og frihed er to elementære aspekter af et menneskes liv. To aspekter vi alle ønsker. Ikke blot i en del af vores liv, men derimod i gennem hele livet. For med bl.a. selvværd og frihed følger livskvalitet. I hvert fald, hvis du spørger os.

Desværre er der nogle forudsætninger og tilfælde i livet, der kan frarøve os vores selvværd og frihed – vores evne til at være selvhjulpne. Evnen til at klare dagligdagen på egen hånd uden at være afhængig af hjælp til eksempelvis personlig pleje. Det skal vi søge at løse, og netop dette er baggrunden for udviklingen af hjælpemidlet, MELVIN®.

NÆSTE
Et opfyldt behov for borgeren

Et opfyldt behov

Vi har alle behov af forskellig slags, men hvad består de i grunden af? Det spørgsmål findes der formentlig et utal af svar på. Fysiologiske, psykiske såvel som praktiske.

Vi har alle et behov for at gå på toilettet. Til dette ønsker vi at benytte et toilet, og i mange tilfælde betragter vi toiletbesøg som en selvfølge. Desværre oplever mange borgere i livets løb at blive udfordret på denne front. Det være sig borgere med nedsat funktionsevne i forskellig grad. Disse borgere er i dag afhængige af, at andre mennesker skal hjælpe dem. Det betyder eksempelvis at deres frihed kan føles berøvet, at deres intimsfære overskrides og at deres selvværd daler.

MELVIN® giver borgerne den personlige frihed tilbage. Friheden til at gå på toilettet i det øjeblik behovet opstår. Således bliver borgeren selvhjulpen og undgår at få brudt intimsfæren, hvorfor også selvværdet kan forblive uberørt eller genvindes i denne henseende.

NÆSTE
Udviklingen af MELVIN®

Udviklingen af MELVIN®

Vores nyskabende hjælpemiddel MELVIN® er resultatet af et samarbejde, som har båret frugt. Et samarbejde mellem Melvin ApS, borgere, Aalborg Kommune og Center For Velfærdsteknologi i Aalborg.

Udviklingen af MELVIN® har været udfordrende, men spændende. Vi har, skulle løse en helt ny type opgave. En opgave, der har krævet mange overvejelser og megen dialog. Både med fagpersonale der i dag, flere gange dagligt, hjælper borgere med problemstillingen samt dialog med borgere der er afhængige af hjælpen til af- og påklædning i forbindelse med toiletbesøg.

Den tekniske konstruktion har været tungen på vægtskålen, da den udgjorde forskellen på om det hårde udviklings- og designarbejde blev en succes eller ej. Spørgsmålet var om det overhovedet var muligt at lave den bevægelse, der er behov for i et flow og tempo som er behageligt. Om motorerne i det lille og enkle design ville have tilstrækkeligt med kraft, og meget andet.

Udfordringer viste sig undervejs, hvilket har betydet, at første version af MELVIN® har været skilt ad, samlet og testet et utal af gange. Vores ingeniører og konstruktører har dog kunne løse hver og én udfordring. Nogle gange på få minutter. Andre gange over flere døgn. MELVIN® kan i dag hjælpe borgerne som tiltænkt, således de kan klare toiletbesøget på egen hånd. Uden at være afhængige af plejepersonale eller ægtefælle. Og dette på en behagelig måde. Med stor sikkerhed og præcision.

NÆSTE
Plejepersonale og pårørende

Plejepersonale og pårørende

MELVIN® er ikke blot et hjælpemiddel, der gavner borgeren. For MELVIN® kan endvidere siges at tilgodese både plejepersonalet og pårørende. Begge parter vil med MELVIN® kunne fritages fra opgaven og dermed fokusere på anden pleje og omsorg. Plejepersonalet vil ikke længere skulle bekymre sig over forsinkelser i forhold til det skemalagte toiletbesøg eller ventetid i forhold til det akutte besøg. Og de vil ikke skulle besværes med dårlige arbejdsstillinger. Det gør sig også gældende for de pårørende, der i dag ofte træder til, da skemalagte toiletbesøg ikke er værdigt. De pårørende vil i stedet kunne bruge tiden med borgeren til omsorg medens plejepersonalet vil kunne varetage eventuelle andre plejeopgaver hos den enkelte borger eller helt kunne undgås for de borgere, der udelukkende har behov for af- og påtagning af benklæder i forbindelse med toiletbesøget.

NÆSTE

Billedgalleri

Udtalelser om MELVIN®

Vi ved, at det forhøjer borgernes livskvalitet, når de kan leve en så selvstændig tilværelse som muligt – og særligt ved intime hygiejnesituationer som et toiletbesøg vil man helst kunne klare sig selv.

Thomas Krarup, Rådmand hos Ældre- og Handicapforvaltningen

Det er vanvittigt motiverende at handle med baggrund i brugerens behov, og derfor er det virkelig en sejr, at vi har fået skabt MELVIN®. For det er altså de færreste der synes, det er sjovt at have følgeskab på toilettet og alle de borgere jeg har talt med giver klart udtryk for, at de ønsker at være selvhjulpne. Specielt i relation til toiletbesøg.

Lasse Thomsen, opfinder af MELVIN®

MELVIN® er en fantastisk opfindelse, fordi den udspringer af et behov hos flere af vores borgere, hvis største ønske er at kunne klare toiletbesøg på egen hånd. MELVIN® er en god ide både fra et borgerperspektiv og samfundsperspektiv.

Sara Hedegaard, Projektleder hos Aalborg Kommune