Del nyheden

Mange borgere i Danmark får hver dag hjælp fra enten hjemmepleje eller pårørende. Det gælder også i Aalborg Kommune. Her har borgere, der grundet funktionsnedsættelser skal have hjælp under toiletbesøg, oplevet en mindsket livskvalitet ved ikke at kunne varetage denne opgave selv.

Der kan være mange grunde til, at man ikke kan klare opgaven selv. Det kan blandt andet være på grund af delvis lammelse, gigtfingre, sklerose, KOL og neurologiske lidelser. Vi oplever, at disse målgrupper helst selv vil, men at de hurtigt kan vænne sig til daglig hjælp.

MELVIN® er derfor udviklet med udgangspunkt i et ønske om at blive mere selvhjulpen i forhold til toiletbesøg. Borgere fra Aalborg Kommune har været med i udviklingsarbejdet med hjælpemidlet, og det er også ved de aalborgensiske borgere, MELVIN® er blevet afprøvet og testet.

Borgernes oplevelser med MELVIN

 

Afprøvningsforløb i Aalborg Kommune

I afprøvningsforløbet deltog borgere, der var bosiddende på plejehjem forskellige steder i Aalborg Kommune. Det blev valgt for at skabe trygge rammer for borgerne under forløbet, da der på plejehjemmene var døgnbemandet personale, som kunne hjælpe borgeren hvis nødvendigt.

De borgere, der indgik i afprøvning og test af hjælpemidlet, havde blandt andet funktionsnedsættelser som KOL, halvsides lammelse og armamputering.

Ved implementering i Aalborg Kommune skulle de deltagende borgere gennem et træningsforløb med MELVIN®, der havde til formål at skabe tryghed og kendskab til hjælpemidlet. Det samme gjorde sig gældende for personalet for at kunne assistere og motivere borgeren i opstarten samt have kendskab til MELVIN®. Personalet var yderligere vigtigt, da de havde et indgående kendskab til de enkelte borgere, herunder deres funktionsniveau og motivation. Personalet tilkendegav, at de fandt hjælpemidlet fantastisk smart, og at det bidrog til bedre arbejdsstillinger.

En af vores testpersoner anså anvendelsen af MELVIN® ”som en vigtig del af hendes mulighed for at kunne leve et mere selvstændigt liv” og tilkendegav, at MELVIN® har forøget hendes selvstændighed ved toiletbesøg.

 

               Borgernes oplevelser: En glad borger i MELVIN

 

MELVIN® kan gøre en forskel på mange niveauer

Vi har samlet de tre tydeligste egenskaber, borgerne har bemærket ved brug af MELVIN®:

Selvstændighed
Ifølge vores testpersoner, har MELVIN® så absolut gjort det lettere at få benklæder op, og at de har oplevet en stor frihed i, ikke længere at skulle bede om hjælp til at få benklæderne op. En borger udtaler i forbindelse med installation af MELVIN®, at det ”ville absolut kunne hjælpe meget”.


Tryghed

Vi oplevede, at borgerne generelt følte sig mere trygge ved toiletbesøget, da de følte, der var en mindsket risiko for fald grundet armlænene og støttepunkter på MELVIN®.

Under afprøvning fortalte en af testpersonerne, at han har oplevet mindre grad af svimmelhed og dermed større grad af tryghed ved toiletbesøg.


Værdighed

Samtlige deltagende borgere gav udtryk for, at MELVIN® bestemt medførte en større grad af værdighed, – specielt da benklæder kan trækkes op uden hjælp. Værdigheden blev også betonet, da borgerne oplevede ikke at skulle vente på hjælp til toiletbesøg.

Borgerne tilkendegav, at de fik en ny oplevelse af livskvalitet inden for blandt andet tryghed, selvstændighed og værdighed i forbindelse med et toiletbesøg.

Efter forløbet blev MELVIN® installeret hos to tredjedele af de deltagende borgere.

 

Krav til dig, der også gerne vil bruge MELVIN®

☑ Du kan stå i minimum 2 minutter med eller uden støtte

☑ Du kan løfte armene til en vandret hvilende position på armlænene

☑ Du er kognitivt velfungerende

☑ Du kan betjene et joystik eller holde en knap nede

☑ Du anvender elastisk linning i benklæder eller være villig til det

Seneste nyt