Del nyheden

Samfundsmæssigt sættes der større og større fokus på sygdomme som KOL, og lige præcis KOL er en af de mest hyppigste lungesygdomme i Danmark.

En af vores testpersoner med KOL havde kun 23 % lungefunktion tilbage. Han kunne klare toiletbesøget på egen hånd, men oplevede svimmelhed, vejrtrækningsproblemer og åndenød, når han skulle bukke sig ned og rejse sig igen. Derfor fik han en MELVIN® installeret til afprøvning.

Borgeren med KOL oplevede, at sygdommen ville udvikle sig, og at MELVIN® i fremtiden vil være nødvendig for at have tilstrækkeligt med luft til selvstændigt at kunne foretage toiletbesøg. Han var derfor meget positiv omkring hjælpemidlet og dets muligheder.

                    Energibesparende principper ved MELVIN

– Det er godt at lære det nu, så jeg kan bruge MELVIN®, når jeg får mere brug for hjælp. Jeg kan mærke, at det går hurtigt ned ad bakke, blandt andet i forhold til min luft, fortæller testpersonen med KOL.

Toiletbesøg kræver meget energi og ressourcer for en person, som har en betydelig nedsat lungefunktion, hvilket er tilfældet med KOL. Det er hårdt og udmattende at varetage toiletbesøget flere gange om dagen. Det er derfor særdeles relevant at spare energi ved toiletbesøg. Med MELVIN® bruger borgeren færre kræfter og sparer på luften, når toilettet benyttes. Under afprøvning af hjælpemidlet oplevede testpersonen med KOL, at han med MELVIN® kunne halvere sine kritiske handlinger ved toiletbesøg.

                    Energibesparende principper og KOL


MELVIN® som energibesparende princip
Faglige eksperter har i forbindelse med afprøvningsforløbet i Aalborg Kommune vurderet, at der er potentiale for, at MELVIN® som energibesparende princip kan støtte borgeren til træning. Træningen medvirker til, at borgeren kan blive helt selvhjulpen, hvorved hjemmepleje til toiletbesøg potentielt kan udskydes i et helt år. Læs mere om afprøvningsforløbet i Aalborg her.

Fordele ved energibesparende principper:

  ◆ Overskud til fokuseret træning relateret til KOL

  ◆ Øget muskelmasse

  ◆ Forebyggelse af fald

  ◆ Øget funktionsevne i almindelig daglig livsførelse

  ◆ Forebyggelse af depression

  ◆ Forebyggelse af isolation

Bruges MELVIN® som energibesparende princip, vil borgeren have flere kræfter til en fokuseret træning, der kan forebygge forværring af borgerens tilstand. Der er derfor et stort potentiale i at introducere MELVIN® tidligt, så borgere med nedadgående lidelser som KOL har ressourcerne til engageret at lære MELVIN® at kende.

Seneste nyt