Del nyheden

I den danske robotby nr. 1 var MELVIN® til et arrangement hos Invest in Odense og Welfare Tech, da hjælpemidlet blev introduceret for tre tyske universitetshospitaler.

De tre øverst ledende sygeplejersker fra de tre tyske hospitaler var på besøg i Odense for at undersøge mulighederne for at bruge robotter og robotteknologi på hospitaler. De var især interesserede i at høre om erfaringer med robotløsninger i driften og implementering heraf. Derfor skulle de selvfølgelig lære MELVIN® at kende.

Da der også var fokus på løsninger, der bl.a. kan minimere ensformigt arbejde, forbedre arbejdsmiljøet og rehab, der kan supplere fysioterapeuten allerede på hospitalet, havde MELVIN® taget genoptræningsrobotten ROBERT® under armen.

Flere tyske universitetshospitaler deltog
De deltagende repræsentanter var fra: Klinikum der Universität München (Ludwig-Maximilians-University (LMU), Medizinische Hochschule Hannover og Universitätsklinikum Dresden (University Hospital Carl Gustav Carus).

MELVIN®-teamet præsenterede MELVIN®s funktioner og gav et indblik i de tanker og processer, der har været i udviklingsarbejdet og implementeringsprocessen med hjælpemidlet. Derudover var der en god dialog om, hvordan MELVIN® kan imødekomme de voksende markedsudviklinger inden for den tyske sundhedssektor.

MELVIN® blev modtaget meget positivt, og der var stor interesse i de mange muligheder, hjælpemidlets funktioner åbner op for.

 

MELVIN® på det internationale marked
MELVIN® er så småt begyndt at kigge ud over de dansker grænser bl.a. med deltagelsen i MEDICA 2016 og Paris Healthcare Week 2017. Du kan også læse mere om vores internationale messedeltagelse i denne artikel fra Teknologisk Institut.

I Melvin ApS erfares der gang på gang, at ønsket selvhjulpenhed til toiletproblematikken ikke kun begrænser sig til det danske sundhedsvæsen, men er en tendens, der kan ses på globalt plan. Også på vores nærmarkeder som fx Tyskland.

Det tyske marked og selvhjælpsteknologi som MELVIN®
Tyskland er Europas økonomiske maskinrum og ikke mindst Danmarks største eksportmarked. Men Tyskland oplever mange af de samme demografiske udfordringer som Danmark – en aldrende befolkning med flere borgere, der kræver pleje, et stigende antal kronisk syge patienter og færre hænder, der kan varetage plejeopgaverne.

Tyskland er det europæiske land, hvor antallet af ældre stiger hurtigst. De over-80-åriges andel af den samlede tyske befolkning forventes at tredobles i de kommende årtier. Fra fem til knap 15 procent af Forbundsrepublikkens indbyggere.

Disse udfordringer stiller store krav til bl.a. plejeområderne og tvinger derfor det tyske sundhedsvæsen til at vælge løsninger, som kan løse de fremtidige udfordringer. Ligesom i Danmark bliver ny teknologi anset som en løsningsmulighed.  

Oplev MELVIN®
Hvis du er i nær Forskerparken i Odense, kan du netop nu se og prøve MELVIN® på Teknologisk Institut.

 

Seneste nyt