Del nyheden

Velfærdsteknologiske robotter og andre hjælpemidler vinder stadig større indpas i vore sundhedssystemer. Det er i stor og til tider skræmmende hurtig udvikling. Siden begrebet ”Velfærdsteknologi” første gang blev introduceret på det danske marked for 10 år siden, har vi set teknologi arbejde sammen med mange af de ting, vi anvender i dagligdagen. Det er fx støvsugerrobotter, vasketoiletter og spiserobotter og meget mere. Robotterne er ikke længere kun en del af en science fiction-film, men bliver i større grad en del af og hjælp til vores hverdag.

Ét er sikkert; udviklingen fortsætter.

En ny undersøgelse for KL’s Center for Velfærdsteknologi viser, at stort set samtlige kommuner i Danmark bruger velfærdsteknologi på plejehjem og i private hjem. Teknologien har til formål at spare arbejdskraft og er med til at øge livskvaliteten i velfærdsydelserne.

velfærdsteknologi KL

 

MELVIN® på skærmen hos TV2
Grundet den demografiske udvikling vil vi de kommende år se et stigende antal ældre og plejekrævende og samtidig et fald i antallet på arbejdsmarkedet. Velfærdssamfundet kan dermed nemt det blive en af de største udfordringer i såvel Danmark som andre industrialiserede lande. Velfærdsteknologi bliver stadig en mere integreret del i den offentlige sundhedssektor, og nye velfærdsteknologier kan blive en af de løsningsmuligheder, der kommer til at spille en central rolle fremadrettet.

TV2 sendte den 7. maj en udsendelse om robotter og velfærdsteknologier i Danmark, og at robotter i fremtiden bliver en mere integreret del af vores hjem. MELVIN® var med på skærmen, og du kan se eller gense klippet her.

tv2 melvin velfærdsteknologi

 

Fremtidens velfærdsteknologi
Tobias Perquin er seniorkonsulent på Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi og arbejder bl.a. med innovation og produktudvikling af velfærdsteknologiske løsninger. Han har givet sit bud på velfærdsteknologiske tendenser, der kommer til at påvirke fremtidens løsninger. Han betoner områderne: Virtual Reality, Sensorteknologi og Selvhjælpsteknologi.

Under Selvhjælpsteknologi fremhæves robotløsninger, der kan give mennesker selvstændigheden tilbage, aflaste plejepersonale og øge borgernes livskvalitet og selvhjulpenhed. Her udpeger han netop MELVIN® som en af de løsninger, der former morgendagens velfærdsteknologiske tendenser. Læs mere her.

 

Seneste nyt